محاسبه هزینه ترجمه

برای محاسبه هزینه ترجمه، متن خود را در کادر زیر کپی کنید و سپس بر روی محاسبه هزینه کلیک نمایید. پس از چند ثانیه تعداد لغات و هزینه متن برای شما نمایش داده خواهد شد.
در صورتی که فایل شما اسکن شده یا تصویر می باشد و نمی توانید متن را در کادر زیر کپی کنید، می توانید از طریق فرم سفارش ترجمه یا مستقیما از طریق ایمیلinfo@kiantarome.com  فایل خود را ارسال کنید تا بلافاصله پیش فاکتور به ایمیل و تلفن همراه شما ارسال گردد. در صورتی که فایل خود را مستقیم به ایمیل فوق ارسال می کنید، نام و نام خانوادگی و شماره موبایل خود و همچنین نوع ترجمه (انگلیسی به فارسی، فارسی به انگلیسی، فارسی به انگلیسی پیشرفته به همراه عادی یا فوری بودن ترجمه) حتما قید نمایید.